Озеро Имандра

Вид на озеро Имандра со склонов Хибинпахкчорра.